ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

No comments yet

ក្រុមហ៊ុន ប៊ីអឹមអេសស៊ី (BMSC) យើងខ្ញុំ សូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់សិស្ស និស្សិត នឹង អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងាគ្រប់រូបឲបានជ្រាបថា ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវកាជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនាក់ដូចខាងក្រោម៖

-ផ្នែកលក់ (២នាក់)

  • ចេះភាសាអង់គ្លេស ស្ទាត់ជំនាញ
  • បេក្ខជនមិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ក៏បាន អោយតែមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
  • មានភាពស្មោះត្រង ឩស្សាហ៍ នឹង ព្យាយាមក្នុងការងា

-ផ្នែកគណនេយ្យ(Accountant ១នាក់)

  • ចេះប្រើ Quick Book
  • ចេះភាសាអង់គ្លេស ស្ទាត់ជំនាញ
  • មានភាពស្មោះត្រង ឩស្សាហ៍ នឹង ព្យាយាមក្នុងការងារ

-ផ្នែក IT Support (1នាក់)

  • ចេះភាសាអង់គ្លេស ស្ទាត់ជំនាញ
  • ចេះ Install Unstall កម្មវីធី
  • ចេះបណ្ដាញ Network

4-ផ្នែកដឹងជញ្ជូន (Delivery ១នាក់)

5-ផ្នែកកាន់ Stock (១នាក់)

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្ភណ៍ សួមដាក់ ពាក្យ (CV) ដាក់មកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលមានអាស័យដ្ធាន ផ្ទះលេខ#132C ,មហាវីថី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី (ជាប់ស្ពានអាកាស ប្រាំពីមករា ចំងាយ ៥០ ទល់មុខ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ។ Address #132C ,Russian Federation Blvd.(St.110), Phnom Penh ,Cambodia.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *